Kolejna inwestycja Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji: z unijnym wsparciem w stronę ekologii

Autor
Zaktualizowany: Październik 10, 2018

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Spółka 13 kwietnia 2017 roku w tej sprawie zawarła umowę  z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacowana wartość przedsięwzięcia obecnie sięga ok. 30 milionów złotych, a dofinansowanie szacowane jest na ok. 14 milionów złotych.

To kolejne działanie ZPWiK, które wpisuje się w działania proekologiczne. Następnym przedsięwzięciem w tym zakresie jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Inwestycja obejmuje modernizację części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych.

Jaki jest cel tych działań? Przede wszystkim dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Zgodnie z zawartą Umową, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Inwestycja przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

21 czerwca 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dostawę samochodu specjalnego dwufunkcyjnego. Wykonawcą części zamówienia dot. dostawy samochodu została firma Pojazdy Komunalne TYMBOROWSCY Sp. z o.o. z Kielc.

Tego samego dnia została zawarta również umowa na świadczenie usług Inżyniera. Nad całością zadania nadzór sprawuje firma SWECO Consulting Sp. z o.o. z Poznania.

27 lipca 2017 roku podpisania została Umowa na wykonie robót budowlanych – Wykonawcą została firma AWBUD Sp. z o.o. z  Ogrodzieńca. Czas na Ukończenie zadania wynosi 24 miesiące od daty podpisania Umowy, następnie przez 24 miesiące od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia będzie trwał Okres Zgłaszania Wad. Uroczyste, symboliczne „wbicie łopaty” na placu robót odbyło się 7 września.

Już w tym roku, bo 15 marca 2018 roku, oficjalnie zaprezentowano zakupiony w ramach projektu samochód. To wóz specjalnego przeznaczenia z dwufunkcyjnym urządzeniem ssąco – płuczącym zabudowanym na podwoziu samochodowym (rok produkcji 2017). Służy do ciśnieniowego czyszczenia i odsysania nieczystości z kanałów, sieci kanalizacyjnych oraz zbiorników sanitarnych i/lub deszczowych, przynależnych do zlewni oczyszczalni ścieków Mikulczyce. Pojazd stanowi wyposażenie stacji odbioru i separacji piasku na tej oczyszczalni.

Trwają roboty budowlane.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.