Nasz partner, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, dba o ekologię!

Autor
Zaktualizowany: Luty 6, 2019

ZPWiK Sp. z o.o. po raz kolejny udowodniło, że ekologia jest dla niego równie ważna, co dostarczanie usług najwyższej jakości. Stąd realizacja projektu nr POIS.02.03.00-00-0145/16, za którym kryje się przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu.

W kwietniu 2017 r. Spółka pozyskała z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014 – 2020) dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce w Zabrzu”. Wartość przedsięwzięcia obecnie sięga ok. 28 milionów złotych, a dofinansowanie szacowane jest na ok. 14 milionów złotych.

Inwestycja obejmuje modernizację części obiektów i budowę nowych. Spółka zakupiła również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do wywozu nieczystości płynnych. Pojazd stanowi wyposażenie stacji odbioru i separacji piasku na tej oczyszczalni.

Celem tych działań jest przede wszystkim dostosowanie jakości ścieków oczyszczonych do norm wynikających z dyrektyw unijnych, w szczególności z tzw. dyrektywy ściekowej oraz przepisów krajowych. Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne, a także chcącw przyszłości utrzymać wyniki na prawidłowym poziomie, konieczne jest przeprowadzenie działań modernizacyjnych.

Zgodnie z zawartą Umową, przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce musi zostać zakończona do końca 2019 roku. Inwestycja przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności obszaru miasta zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w Zabrzu.

Roboty budowlane trwają.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.