Program Rodzina 3+

Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych, które chcą przyjść na mecz z dziećmi w wieku od 8 do 18 lat w ilości 3+. Klub wspierając rodziny, które chcą Razem kibicować Naszej drużynie proponuje specjalny program, który ułatwi rodzinne kibicowanie.

Rodzice i opiekunowie dostają:

Za trzecie dziecko dodatkowe 30% zniżki od ceny biletu ulgowego.

Za czwarte dziecko dodatkowe 40% zniżki od ceny biletu ulgowego.

Za piąte dziecko i każde następne dodatkowe 50% zniżki od ceny biletu ulgowego.

Warunkiem jest okazanie dowodu osobistego rodzica lub opiekuna oraz legitymacji szkolnej dziecka.

Zakup biletu: Tylko przed meczem w kasie klubowej lub w sekretariacie klubu w tygodniu przed meczem.