Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych

Do rezerwacji biletów grupowych uprawnione są zorganizowane grupy dzieci i młodzieży wraz z
opiekunami.

Cena dla grupy jest ustalana indywidualnie dla każdego meczu.

Wyłącza się dwa mecze Płock i Kielce. Grupa musi liczyć minimum 10 osób.

Wniosek o rezerwację biletów należy przesłać najpóźniej do 3 dni przed meczem e-mailem na adres
sekretariat@handballzabrze.pl

Wniosek musi zawierać informację o ilości biletów z rozróżnieniem na opiekunów i podopiecznych,
nazwę wnioskodawcy (szkoła, stowarzyszenie, UKS itp.) oraz dane kontaktowe osoby
odpowiedzialnej. Klub wystawia fa, którą trzeba zapłacić przedpłatą minimum 2 dni do meczu.
Bilety będą do odebrania w sekretariacie Klubu, Zabrze ulica Wolności 406 lub na 2 godz. przed
meczem bezpośrednio w kasie hali Pogoń Zabrze.

Rezerwacja biletów dla grup zorganizowanych kibiców przyjezdnych

Zasady rezerwacji biletów przez grupy zorganizowane kibiców na mecze NMC GÓRNIK ZABRZE.

  1. Zgłoszenie i wysłanie ilości biletów do zakupu dla grupy zorganizowanej do klubu NMC GÓRNIK ZABRZE, z podaniem osoby imiennie za nią odpowiedzialną z ramienia Klubu i wskazaną w zamówieniu.
  2. Zamówienie składa tylko klub, który reprezentuje kibiców.
  3. Klub NMC GÓRNIK ZABRZE wystawia fakturę pro forma.
  4. Bilety powinny być opłacone do 24 godzin na wskazany rachunek.
  5. Po opłaceniu biletów, taka liczba zostaje przekierowana do kasy do odbioru przed meczem przez osobę odpowiedzialną za grupę.
  6. Klub wystawia po wpłacie środków na konto za bilety fakturę.
  7. W przypadku nie opłacenia biletów do 24 godzin po wystawieniu pro formy, rezerwacja zostaje anulowana.
  8. Klub NMC GÓRNIK ZABRZE nie zwraca środków za nie pobrane bilety z kasy.